Ήρα Μπουρμπούλη
Λογιστικό-Φοροτεχνικό
Γραφείο

Καινοτόμες ιδέες για την λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Πάντα με σχέδιο

Το λογιστήριο έχει σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της.

Σχετικά Με Μας

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον χώρο της λογιστικής. Όλη η ομάδα μας είναι εξειδικευμένη σε όλους τους  τομείς που αφορούν την φορολογία ,την λογιστική και το εργατικό δίκαιο.

Η συνεχής ενημέρωση για τα νέα δεδομένα και η παρακολούθηση όλων των νέων σεμιναρίων που αφορούν τον κλάδο της λογιστικής μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε καινοτόμες ιδέες για κάθε είδους επιχείρηση.

Ασφάλεια & Αξιοπιστία Στις Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε :

Πλήρες μηχανογραφημένο
λογιστικό γραφείο , με τα πιο εξελιγμένα προγράμματα.

Κατάρτιση αιτήσεων για συμμετοχή των εταιρειών σε προγράμματα και επιδοτήσεις για την πρόσληψη εργαζομένου.

  • Business Plan
  • Χρηματοοικονομικές μελέτες
  • Αιτήσεις προς χρηματοοικονομικά ιδρύματα

Οι Υπηρεσίες Μας

Για οποιαδήποτε εργασία , λογιστική , φορολογική , μισθοδοσίας , συνταξιοδότησης.

Πλήρης μηχανογραφική τήρηση εσόδων-εξόδων

Τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας
ΑΕ | ΕΠΕ | ΙΚΕ ΟΕ | ΕΕ

Πλήρης γνώση της εργατικής νομοθεσίας

Σας Υποσχόμαστε...

Αξιοπιστία

Ωφέλιμες Λύσεις

Ασφάλεια Συναλλαγών

Βέλτιστη Εξυπηρέτηση